PRODAJNI POGOJI IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEVIZIJSKI ODDAJI

Dobra misel

Producent oddaje Dobra misel, ki se predvaja na tv kanalu RTV SLO in POP TV je Falcon Studios s.r.o., Klincova 745/24, 821 08 Bratislava, Slovaška

  1. Uporaba številke za naročila

Uporabniki imajo možnost, da v času predvajanja oddaje pokličejo na stacionarno številko 059 75 15 95 ali  02 6200 220 za naročilo izdelkov.

S klicem na to številko se šteje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji ter se z njimi v celoti strinja.

Cene klicateljem za stacionarno številko določa njihov operater, zato priporočamo, da sledite objavljenim cenikom na spletnih straneh vašega operaterja.

Zagotavljanje televizijske vsebine oddaje uporabnikom poteka s strani strokovnih svetovalcev,  ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato producent ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij.

Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

  1. Prodajni pogoji

Ti prodajni pogoji določajo pravice in obveznosti kupcev pri naročanju artiklov, ki so na voljo za naročila na stacionarni številki 059110511 ter poslovni odnos med producentom oddaje in končnim kupcem.

2.1 Naročanje artiklov in obveščanje o cenah

Kot končni kupec lahko izdelke vidite v času oddaje in naročate preko telefonske številke 059 75 15 95 ali 02 6200 220 v času ponudbe v televizijski oddaji Dobra misel. Cena klica na številko za naročila se obračunava po vsakokratnem ceniku operaterja uporabnika v stacionarno omrežje Telemach.

Ponudba je na voljo fizičnim in pravnim osebam. Pogodba o nakupu je sklenjena v slovenskem jeziku in shranjena v podjetju, ki je predstavljeno v oddaji. Prejmete jo lahko na pisno prošnjo.

Svojo zahtevo lahko sporočite tudi na e-naslov: info@lekovit.net

2.2 Postopek nakupa

Tekom oddaje Dobra misel so prikazani različni artikli različnih prodajalcev. Če želite kupiti izdelek, pokličete na stacionarno številko 05 911 05 11.

2.3 Potrditev naročila

Med telefonskim pogovorom ste tudi seznanjeni, da nas lahko v primeru kakršnihkoli vprašanj kontaktirate preko elektronskega naslova: info@lekovit.net ali tel.št. 059 75 15 95 ali 02 6200 220, producent oddaje pa vam bo posredoval tudi kontaktne podatke prodajalca.

2.4 Pošiljanje artiklov

Prodajalec določenega izdelka, ki je nastopil v oddaji, v dogovorjenem roku pripravi blago za odpremo ter ga odpošlje na posredovan naslov. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša za več, kot je navedeno v Prodajnih pogojih, je kupec obveščen preko telefona, elektronske ali fizične pošte.

2.5 Preklic naročila in vračilo artiklov

Za preklic in vračilo izdelkov se uporabljajo vsakokratni splošni in prodajni pogoji prodajalca.

V primeru, da vam prejeti artikel ne ustreza, lahko to v roku 14 dni od prejema to sporočite po fizični ali e-pošti na naslov prodajalca, ki je bil predstavljen v oddaji, lahko pa obvestite tudi producenta in sicer po elektronski pošti na naslov: info@lekovit.net ali tel.št. 059 75 15 95 ali 02 6200 220, pri čemer bo producent vaše podatke posredoval prodajalcu.

2.6 Potek vračila izdelka

Za potek vračila izdelka se uporabljajo vsakokratni splošni in prodajni pogoji prodajalca.

2.7 Plačilni pogoji

Cena za izbran artikel velja na dan nakupa, in sicer na dan zaključka in oddaje naročila preko stacionarne številke 05 911 05 11. Vse cene so v evrih. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine, razen kadar je v oddaji izrecno poudarjeno, da stroškov dostave ali poštnine ni.

O cenah dostave ali poštnine je kupec obveščen v oddaji ali v času naročila na stacionarni telefonski številki 059 75 15 95 ali 02 6200 220.

Način plačila: Plačilo po povzetju.

2.8 Dostava

Za dostavo izdelka se uporabljajo vsakokratni splošni in prodajni pogoji prodajalca.

2.9 Ustreznost izdelka

Podatke o posameznih artiklih zagotavljajo prodajalci, zato producent oddaje ne odgovarja za verodostojnost podatkov, objavljenih v oddaji.

Pri Falcon Studios s.r.o. si poleg tega prizadevamo, da bi v oddaji Dobra misel poleg opisa izdelka, predstavljali realistično sliko izdelka. Še vedno pa je možno, da je percepcija posameznega izdelka preko oddaje drugačna, kot je lahko kasneje pri fizičnem stiku z izdelkom.

  1. 10 Uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarnih napak

Prodajalec jamči za kakovost artiklov v zakonitem roku, ki začne teči z vročitvijo blaga potrošniku pod pogojem, da je kupec upošteval navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka, ki so priložena v paketu.

Kupec lahko reklamacijo iz naslova stvarnih napak uveljavlja v skladu z veljavno zakonodajo. Za morebitno uveljavljane reklamacije shranite originalni račun. V primeru reklamacije ali povpraševanja po dodatnih informacijah s storitvijo prodaje izdelkov v oddaji Dobra misel lahko kontaktirate prodajalca, lahko pa kontaktirate tudi producenta oddaje in sicer preko elektronske pošte na info@lekovit.net ali tel.št. 059 75 15 95 ali 02 6200 220.

2.11 Mladoletne osebe

Producent oddaje  toplo priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega z naročanjem izdelkov preko televizijskih oddaj. Mladoletne osebe ne bi smele kupovati izdelkov, predstavljenih v oddaji Dobra misel brez dovoljenja staršev ali skrbnikov.

  1. Reklamacije in informacije

Producent oddaje Dobra misel, svetuje, da mobilni telefon uporabljate previdno in ga ne uporabljate med vožnjo, saj zavračata odgovornost v primerih poškodb zaradi napačne oz. neprimerne uporabe mobilnega telefona.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo producent oddaje Dobra misel predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

V primeru reklamacije ali povpraševanja po dodatnih informacijah v zvezi s prodajo izdelkov v oddaji Dobra misel lahko kontaktirate prodajalce, ki so navedeni v prilogi spodaj ali pa producenta oddaje in sicer preko elektronske pošte na info@lekovit.net ali tel.št. 059 75 15 95 ali 02 6200 220.

Producent spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Producent se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in reklamacij.

Postopek za oddajo pritožb je enostaven za uporabo in zaupen. Producent bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 24 ur sporočil, da je prejel reklamacijo in sporočil kupcu, da jo je posredoval prodajalcu.

Za reševanje reklamacij lahko kontaktirate tudi producenta oddaje preko elektronske pošte info@lekovit.net ali tel.št. 059 75 15 95 ali 02 6200 220.

  1. Zavrnitev in izključitev odgovornosti

Producent oddaje Dobra misel ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

Producent oddaje Dobra misel ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo storitev.

  1. Kršitve

Producent oddaje oddaje Dobra misel bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi Prodajnimi pogoji, Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

  1. Nasveti in priporočila

Producent oddaje Dobra misel uporabnikom svetuje, da izdelke naročajo po svojih zmožnostih.

  1. Politika varovanja osebnih podatkov

Producent oddaje in prodajalci se se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov, ki jim z uporabo stacionarne številke 059 75 15 95 ali  02 6200 220 in naročilom izdelkov dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe televizijske oddaje ter dostavo in plačilo naročenih izdelkov.

Producent oddaje ali prodajalci v nobenem primeru zbranih podatkov ne bodo posredovali tretji osebi. Producent oddaje in prodajalci ravnajo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki, ki jih producent oddaje in prodajalci zbirajo v okviru naročil se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno za namene izvedbe televizijske oddaje ali obračunavanje povezanih storitev, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika o širši uporabi podatkov.

Prej omenjenih podatkov se ne posreduje nikomur, razen izjemoma, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih.

Nikoli vam ne bomo pošiljali reklamnih elektronskih sporočil, razen v primeru pomembnih elektronskih sporočil, ki ste jih posebej zahtevali.

  1. 8. Avtorske pravice

Producent oddaje Dobra misel ima glede avtorskih pravic v zvezi s vsebinami, ki jih ponuja za namene izvedbe televizijske oddaje in prodaje preko telefonske številke 059 75 15 95 ali 02 6200 220 urejene odnose z lastniki le teh kot veleva zakon.

  1. Izvensodno reševanje sporov

Podjetje Falcon Studios s.r.o., Klincova 745/24, 821 08 Bratislava, Slovaška skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

Podjetje Falcon Studios s.r.o., Klincova 745/24, 821 08 Bratislava, Slovaška kot ponudnik storitev, skladno z določbami relevantne zakonodaje objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.07.2023